Autamme onnistumaan.

Finngrowth

Lisäarvo

PK yrityksessä pyritään usein minimoimaan hallintokulut tuloskunnon varmistamiseksi ja palkkakulujen minimoimiseksi. Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan työtaakka on tällaisessa ympäristössä raskas. Päivittäisessä työssä aika kuluu operatiivisten asioiden ratkomisessa, eli tärkeiden ja kiireellisten asioiden parissa.

  Ei tärkeä Tärkeä
Kiireellinen
3
1
Ei kiireellinen
4
2

Taulukko 1. Päivittäisten tehtävien tärkeysjärjestys

Kiihkeän liiketoiminnan keskellä asioiden tärkeysjärjestys kääntyy monesti epäedulliseen asentoon. Kiireelliset ja tärkeät asiat hoidetaan kuntoon. Samalla usein muutkin kiireelliset mutta ei-tärkeät asiat hoidetaan ja näin ne ohittavat tärkeät mutta ei-kiireelliset asiat tärkeysjärjestyksessä. Tämä johtaa siihen, että pitkän aikavälin suunnittelu ja strateginen pohdinta jää PK yrityksessä usein ajanpuutteen takia liian vähälle huomiolle. Heikko strategia ja sen jalkautus tai strategian puuttuminen kokonaan on monelle yritykselle merkittävä syy huonoon kasvuun tai heikkoon kannattavuuteen.

Finngrowthin kautta toimitusjohtaja voi ulkoistaa osan niistä tehtävistä, joihin päivittäisen kiireen takia ei ole aikaa, mutta jotka ovat yrityksen tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Samalla aikaa vapautuu omaan operatiiviseen johtamiseen.