Autamme onnistumaan.

Finngrowth

Aivoriihien järjestäminen ja veto

Vedämme puolestasi aivoriihet ja hoidamme ryhmätyöskentelyt. Saat puolueettoman puheenjohtajan vetämään ongelmanratkaisuneuvotteluja. Suunnittelupalavereissa ulkopuolinen vetäjä takaa neutraalin käsittelyn ja vapauttaa operatiivisen johdon osallistumaan työryhmän toimintaan. Ulkopuolinen vetäjä saattaa houkutella yllättäviäkin ideoita esiin tutusta ryhmästä.

Varmistamme, että työryhmä käyttää aikaansa tehokkaasti. Operatiivinen johto vapautetaan järjestelijän roolista osallistumaan ryhmän työskentelyyn. Saat enemmän irti johtoryhmästäsi ja muista alaisistasi.

Osaamisalueet

  • Aivoriihien järjestäminen
  • Työryhmätyöskentelyjen veto
  • Neuvottelujen johtaminen